De Alliantie Amsterdam - Vitaliteit

Sarah de Vreugd heeft meerdere workshops aangeboden aan medewerkers van de Alliantie in het kader van Vitaliteit. Vitaliteit is één van de pijlers om de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te bevorderen.

Naast de workshops organiseert Sarah ook Workouts tijdens de lunchpauze. Ook dat valt onder de pijler Vitaliteit. Als derde adviseert Sarah individuele collega’s rond voeding en beweging in het belang van een gezondere leefstijl.

Bovengenoemde activiteiten voert Sarah met grote deskundigheid uit. Dat is de reden dat de Alliantie al in twee opeenvolgende jaren de workshops van Sarah aanbiedt in de zomermaanden. Er is om die reden ook veel animo onder medewerkers voor haar workouts en ze wordt veelvuldig om advies gevraagd.

Hilversum, 27 februari 2019

Ite Smit

Coördinator Alliantie AcademieDe Alliantie
Website

HEYDAY