Gezonde start biedt handvaten voor een gezondere leefstijl en het doorbreken van gewoontes en patronen. Een interactief programma met mindfulness, eenvoudige ontspanningsoefeningen, yoga, informatie over bewegen en voeding.


Bedrijfsworkouts een fitter team, dat duurzaam inzetbaar is en tevens werken aan teambuilding? Bedrijfsworkout zijn een snel en efficiënt middel.


Yogaworks leert te ontspannen door inspanning. Door middel van yoga en ademhalingsoefeningen worden tools meegegeven om meer te kunnen ontspannen en signalen van stress en toenemende druk eerder te leren herkennen.


Teambuilding: de Gelukzaaiers observeert en analyseert gedrag door middel van (fysieke) opdrachten. De theorie van “de Roos van Leary” wordt hiervoor als achtergrond gebruikt. Er wordt gekeken naar welke natuurlijk rol iemand inneemt, waar iemand in uitblinkt, of juist minder goed in is. Daarnaast wordt gekeken naar communicatiestijlen.


Verbind met je kind gaat over een veilige emotionele verbinding met je kind. In deze training leer je meer over de emotionele communicatie met je kind. Hoe je onderling begrip en erkenning geeft voor wat de ander denkt en voelt. AFFT (Attachment Focussed Family Therapy van dr Dan Hughes) is hiervoor het uitgangspunt, waarbij P.A.C.E. (Playfullness, Acceptance, Curiosity en Empathie de kernwaarden zijn.